FRANCHISE YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİNİN YERİ

Öncelikle bir teknoloji köşesinin derneğimiz yayınında oluşturulması ve benim gibi teknoloji sektörünün en genç kadın yöneticisine burada yer verilmesinden dolayı başta yönetim kurulu başkanımız Doç.Dr. Mustafa AYDIN hocama ve tüm yönetim kurulu üyesi büyüklerime teşekkür ederim.Franchise yönetimi konusunda çok değerli bilgileriyle sektöre ışık tutan duayenlerin olduğu bir ortamda tabi ki franchise yönetiminin nasıl yapılacağını değil, kelimelerin yettiği ölçüde teknolojinin bu olgu içinde nerede olduğundan bahsedeceğim.

Temel olarak bir markanın marka değerinin yükseltilmesinin yanı sıra, mevcut marka değerlerinin korunması da en önemli konulardan birisidir. Markanın değerinin geliştirilmesi ve korunması için de bilgi akışının sistematik ve okunabilir bir şekilde merkeze aktarılması gerekmektedir.
Her yönetici aslında iyi bir veri analistidir veya olmak zorundadır ki günümüzün en önemli sermayesi olan ‘zamanı’ doğru yönetebilsin. Tabii ki insan tarafından geliştirilen teknoloji, bilgileri insandan daha iyi yönetemez veya bilemez lâkin günümüz teknolojisinde insandan çok daha hızlı veri işleyerek bilgi sunar, rapor haline getirir.

Çok fazla insan gücü kullanıldığı hâlde çok uzun sürelerde alınabilen raporların çok kısa sürelerde, hâttâ anında hazırlanabiliyor olması tamamen teknoloji sayesindedir. Raporların anlık olarak hazırlanabiliyor olması, şirketlerin ilgili konular hakkında daha hızlı analiz yapabilmesini, dolayısıyla hızlı ve doğru kararların alınmasını sağlıyor.

Bahsettiğimiz teknolojinin aslında büyük bölümünü yazılım ürünleri oluşturuyor. Hep birlikte gördüğümüz ve görmeye de devam edeceğimiz bir konu da şudur ki, yazılım kurgusunu doğru yapan, düzenli veri girişi ile verimliliği en üst düzeyde tutarak kullanan tüm firmalar marka değerlerini korumakla kalmayacak, yükseltmiş olacaklar. Bunu gözlemlemek istersek, pandemi döneminde ortaya çıkan, büyüyen ve gelişen markalara bakabiliriz.

Bu konunun birçok bileşeni var. Franchise veren marka tarafından konuyu değerlendirecek olursak operasyon yönetimi, maliyetlerin hesaplanması, müşteri memnuniyetinin analizi, şube yönetiminin düzeni, pazarlama faaliyetlerinin verimliliği gibi can alıcı konuların teknolojiyi kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde elde edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir.

Uluslararası franchise veren firmaların bütçelerinin ciddi bir bölümünü teknolojiye ayırmalarının nedeni de budur. Analizini yapamadığınız bilginin size bir faydası olmayacağı gibi yanlış kararlara yönlendirmesi de bu işin neticesi olacaktır. Bir geminin denizde hırçın dalgalarda yüzebilmesi için ne kadar sağlam bir güverteye ihtiyacı olsa da, teknolojiyi kullanarak önüne çıkacak sorunları önceden tespit edebilmesi daha önemlidir. Tam da bu felsefe franchise vereni daha sağlam adımlar atan ileriye daha net bakan bir yapıya kavuşturacaktır.

Franchise alan tarafından baktığınızda da konu çok farklı değildir aslında. Baktığınızda franchise alanlardan önünü net görmeden bir yatırıma girmesi beklenemez. Şaşalı yapıların içinin boş olması mutsuz bir franchise ağına dönüşür ki bu da yapının yıkılmasına sebep olur.
Franchise alan verilere bakar, doğru veriler ona güven verir ve daha fazla işine sarılmasının, daha çok kazanmasının yolunu açar. Daha çok memnun ayrılan müşteri onun için mutluluk kaynağı olur. Aslında franchise alan, bir duvara yaslanmak için o markaya yatırım yapmıştır.

Duvar sağlam olacak ki gücü her daim arkasında hissetsin franchise alan. Stok yönetiminin düzenli olduğu, lojistik ağının takip edilebildiği, kârlılık analizinin anlık yapılabildiği ve hatta lavabo temizliklerinin sistemden takip edildiği yapılar franchise alana güven verir, bir çocuğun babasının her şeyi bildiğine inanarak kendini güvende hissetmesi gibi. Analiz edilmeyen bilginin sisteme hiçbir faydası yoktur. Fatura kesebilmek, stok takibi yapabilmek veya şubelere satış otomasyonu koymak teknolojiyi kullanmak anlamına gelmez. Uçtan uca sistemin izlenebilirliğini sağlayabilmek kazandırır…