Franchising Sistemi ve Globalleşme Çabası

‘Çok zor işlerin üstesinden gelmenin tek yolu, hepimizin bir ekip olarak belirlenen sistem ve kurallar içerisinde birlikte çalışması ile gerçekleşir. Aslında bu da Sistem ne gerektiriyorsa lider ne söylüyorsa o marka adına yapmamız anlamına gelir.’
Başarılı iş geçmişi olan firmalar Franchise vermeye başladıkları andan itibaren en büyük hedeflerini vermiş oldukları Franchise işletmelerin iyi ve karlı bir şekilde işletmesini sağlamak olarak belirlerler. Franchiseenin işlerinin iyi gitmesini sistemlerinin doğru uygulanmalarını isterler. Bu şirketler yeni franchiseelerin başarı şanslarını maksimum seviyede artırabilmeleri için uygulamaları gereken standartları geçmişteki deneyimleri ile markayı o günlere getiren sistemlerine olan bağlılıkları olarak belirlerler. Bu şirketler aradıkları standartları karşılamayan sistemi sorgulayan hiçbir Franchiseeyi sistemlerinde istemezler. Belirlenen standartlar şirketlerden şirketlere farklılık, değişiklik gösterse de temelde dört ana kategori üzerinde yoğunlaşılır;

Sermaye, Davranış ve Felsefe, Genel Bilgi ve Deneyim, Operasyonel BeceriGenel olarak belirtmek gerekirse Franchise Sistemine yönelen sektörlerde Markaların kalite çıtasının yükseldiğini bu çıtayı sürekli bir üste taşımak için çaba içinde bulunduklarını söyleyebiliriz. Çalışanlar eğitiliyor, kayıtlı sisteme geçiliyor, yapılan reklamlarla markanın gelişmesi sağlanıyor, müşteri haklarına saygı gösteriliyor ve en önemlisi marka sahipleri bunları hiçbir devlet desteği veya zorlaması olmadan markasını korumak için kendiliğinden yapıyorlar. Bu markalardan Globalleşmek Dünyaya açılmak isteyenler ise;
Ürünlerinin iyi ve özgün olmasına dikkat ederken, yerel değerlere uyum sağlayan farklı kültürlere taşınabilecek ve gelişmeye açık olabilmek için çaba göstermeye çalışıyorlar. Markalarına sadakat yaratma çabası bu işin en önemli felsefesi, tarzın yaratılması sürekli kendini yenileyen bir yapı, müşterilerine Markasını öğretebildiği, bilgiyi paylaşabildiği ve güven yaratabildiği ölçüde önemli adımları atmaya başlamamış demektir.  Burada önemli bir başka konu da ürününü tanıtmak tan daha da önemli olan,  ürününün alma sebeplerini sunan, hızlı olan ve güne uyan Franchise sistemler ve Markalar çok önemli adımları atmış olurlar.
Markaların büyümesi ve gelişmesi için en önemli etmenin Franchising Sistemi olmasına rağmen ve bu işten en çok karlı çıkan ise devlet olmasına rağmen hala Franchising Kanunun çıkartılmamış olması Türk Markaları açısından dezavantajlar yaratmaktadır. Franchising Sistemin Ticari Hukuk ile yönlendiriliyor olmasını da günümüz Türkiye’sinde hala anlamış değilim! (Çıkartılan kanun nezdinde düzenlemeler, franchise sistemleri doğru incelenmeden uygulamaya alındığı için bu kayıtlı ekonomi sistemini, kayıtsızlara göre çıkarılan düzenlemelere uymakta zorluluklarla ile karşı karşıya kalmalarına ve markalarının sistemlerini korumalarına engel oluşturmaktadır).

Ülkemizde franchising sistemini uygulayarak gelişen firmalarının önünde hem kalite standartlar hem de mali yükümlülükler açısından değerlendirildiğinde haksız bir rekabet ortamı var. Franchise işletmeler devletin koymuş olduğu tüm kurallara uyarken, bağımsız çalışan küçük işletmeler kontrol edilemiyor! Edildiğinde de zaten kurallara uygun olmadığı belirleniyor ve hiçbir ciddi yaptırım uygulanmıyor. Tüm denetlemeler kontroller sistemi olan işletmeler yönünde ciddi baskılar oluştururken kontrol dışı kayıtsız işletmeler ülkeye sisteme çalışanların sosyal haklarına zarar verip hayatını noktalıyorlar. Arkalarında zarar verdikleri bir sürü mağdur bırakarak ülke ekonomisine ciddi yaralar açıyorlar.
Franchise işletmeler ise ya orta ölçekli büyüyerek bu haksız rekabetin yarattığı açığı sisteminin gereklerini yerine getirmek adına satmış olduğu ürün fiyatında yansıtarak belirli kitleye hitap ediyorlar. Ya da hızlı büyüyerek alım gücünün desteği ile bu alanda rekabetin içinde var olma mücadelesi veriyorlar.
Ülkemizin franchise sistemine şiddetle ihtiyacı var. Kalitesizliğin, eğitimsizliğin, kayıt dışılığın çaresi Franchising sistemi. Franchisingte başarı çaba gerektiren diğer işlerde olduğu gibi çok çalışma, bilgi, beceri, eğitim, sistem ve kontrol yoğrularak ve bu disiplini sıkı sıkıya uygulayarak oluşturulur. Bu sistem kurallarına bağlı kalan franchiseler gerçekten başarının keyfini yaşarlar.