Türk Barter

Türk Barter Alternatif Finans Ve Ticaret İle Piyasaları Destekliyor

Alternatif ticaret ve finansal modeli olan Barter Sistemi bugün Türkiye iş dünyasına Türk Barter tarafından kazandırılmış önemli bir sektördür. Türk Barter Ağustos 2001 tarihinde Barter Sistemi’nin Türkiye’de uygulanmasına öncülük etmiş ve Barter deneyimlerini birleştiren bir grup girişimci profesyonel iş adamı tarafından kurulmuştur. Girişimcileri ve çalışanlarının aynı çatı altında bütünleştiği aile yapısı, teknolojik altyapı desteği ve çağdaş yönetim sistemi, Türk Barter’ın bugünkü güçlü yapısını oluşturmaktadır. Türk Barter kurulduğu yıllardan bu yana ciddi anlamda değişiklikler ve hep yükselen grafikler çizmiştir. Barter Sistemi’nin Avantajları Barter’la çalışmanın firmalar için birçok avantajı bulunmaktadır. Firmalar ihtiyaçlarını Barter Ortak Pazarı’ndan karşılayacakları için nakitleri kasalarında kalır ve Barter, bu anlamda nakit tasarrufu sağlar. Barter Sistemi’nin önemli avantajlarından biri de firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter Ortak Pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter Sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Türk Barter Ortak Pazarı ağırlıklı KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir Pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkânı bulunmaktadır. Barter Sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satın alma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında Barter Ortak Pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti Barter ile alım yapabilir. Sektöre sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? Türk Barter üyelerine verdiği hizmet çeşitliliği açısından her zaman en kapsamlı teknolojik imkânları sunan şirket olmuştur. Bizler, toplum ve müşteri odaklılık, kaynaklara saygı ve verimlilik, toplam kalite, değişim ve paylaşım değerlerini Turk Barter’ın temel değerleri olarak kabul ediyor ve bu değerler aracılığı ile Barter’ın Türk ekonomisine güç katmasını amaçlıyoruz. Hizmetlerimizi bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle üye firmalar para ödemeden tüm ihtiyaçlarını bu sistemden karşılayabiliyorlar. Firmalara, sisteme üye diğer firmalarla tanışıp yeni pazarlara açılma, satış artırma, stok eritme, nakit tasarrufu vb. destekleri sağlıyoruz. Bu hizmetlerimizle birlikte borç yapılandırma, alacak tahsili hizmeti de veriyoruz. Firmaların satamadığı malları güvenilir bir şekilde yeniden pazarlıyoruz. Alım gücü olmayan firmalara da Barter Destek Kredisi hizmeti vermekteyiz. Barter kredisi Barter Kredisi; sisteme kayıt olmuş ancak alacak bakiyesi olmayan üyelere verilen mal ve/veya ürün kredisi olarak tanımlanabilir. Firmalar sisteme bir teminat sunarak Destek Kredisinden yaralandıkları takdirde, kredi tutarı kadar sistem içerinde mal/hizmet alımı yapabilmektedir. Buradaki amacımız sisteme dâhil olan üyenin ihtiyacını nakit ödemeden faizsiz destek kredisi kapsamında karşılayabilmesidir.