Üs Markalar Birliği
“Doğayla ve toplumla iletişim ve empati kurabilen çocuklar yetiştirmek, çocukların içlerindeki yaşama sevincini, kendiliğindenliği ve yaratıcılığı tüm yaşamlarına taşımalarını sağlamak, çocuklarda psikolojik düğümler oluşmasını önlemek, uyumlaşmış çocuklar yetiştirmek, ailelere ve topluma ‘çocuksu’ değerleri ve insani değerleri sunmak amacımızdır” diyen Yönetim Kurulu 2. Başkanı Süleyman Hecebil sorularımızı yanıtladı.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1966 yılında Denizli – Tavas’ta doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamladıktan sonra; İ.Ü Edebiyat Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans, İTİCU Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans, İESU Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimi aldım. Halen doktora çalışmalarım devam ediyor.
EMDR Terapi, Art Terapi, Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Transaksiyonel Analiz, Aile Terapisi, Cinsel Terapi ve çeşitli testlerin uygulaması gibi konularda eğitimler aldı. Türk Psikologlar Derneği üyesi ve ‘Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’, ‘Yönder Okulları’, ‘Küçük Şeyler Anaokulları’ ve ‘Psikolojii Dünyası’ markalarının kurucusu olarak, psikolojik danışma ve kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermeye devam ediyorum.

Firmanızın kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi alabilir miyiz?
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, 11 Mayıs 2005’te ailelere, çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve şirketlere çeşitli hizmetler üretmek üzere Prof. Dr. Üstün Dökmen ve benim tarafımdan İstanbul’da kuruldu. Akademinin psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini artırmak amacıyla Eylül 2009 tarihinden itibaren bu hizmetler Psikoloji Dünyası markasıyla verilmeye başlandı. Küçük Şeyler Anaokulu markası ise, 2006 yılında çocuklar için yola çıkarılmış bir proje olarak hayata geçti. 22 ilde hizmet veren 40 okulumuzla Anaokul eğitimindeki alışkanlıkları, standartları değiştirmeye,  çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilinci ve sorumluluğu ile hizmet vermeye devam ediyoruz. 19 Eylül 2011 tarihinden itibaren İstanbul Anadolu yakası Ataşehir’de hizmete giren, anaokullarımızın devamı olan, ilkokul ve ortaokul eğitimi veren kolejimizle hizmet alanımızı genişlettik. İstanbul Anadolu yakasında açılan ilk Yönder Okulları’nı, sırasıyla İzmir, Bursa, Didim, İstanbul Maltepe, İskenderun Arsuz ve Sakarya kampüsleri takip etti. Kampüslerimiz, çok özel bir okul modeliyle faaliyet göstermeye ve büyümeye devam ediyor.
2019 yılında ise Okul Dostu markası; yine değerli hocalarımız tarafından okullar, aileler ve çocuklar için ülkemizde örneği olmayan bir çözüm ve hizmet merkezi olarak planlandı.

Firmanız Franchise vermeye ne zaman ve nasıl başladı?
Küçük Şeyler Anaokulu markası ile birlikte 2006 yılında franchise vermeye başladık. 2011 yılı itibari ile Yönder Okulları, 2019 yılından itibaren ise Okul Dostu Danışmanlık Hizmetleri markası franchise veriyor.

Kaç şubeniz ve çalışanınız var?
40 anaokulu 7 kolej olmak üzere toplam çalışan sayımız 1100’dür.
Franchise verdiğiniz-vereceğiniz kişilerde aradığınız standartlar nelerdir? • Markamızın eğitim anlayışı doğrultusunda eğitim verilmesi • Binanın standartlarımıza göre en geç Mayıs ayında bitirilmesi • Okul açma izniyle ilgili işlemlerin titizlikle yerine getirilmesi • Personele yönelik özlük işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi • Markamızın kurumsal kimliğine uymayan hiçbir materyalin kullanılmaması

Sizce girişimcilerin firmanızı tercih etme nedenleri nelerdir?
• Ülke genelinde sevilen ve tanınan kurucularla, toplumun güvenini kazanmış, itibarlı bir markaya ortak olma • 20 ilde 40 anaokulu, 6 ilde 7 ilköğretim-ortaokul-lise • %95 veli memnuniyetinin sağlandığı bir eğitim kurumunun temsilcisi olma • Genel Merkez tarafından sınırları çizilmiş profesyonel bir sistemin içinde güvenle var olma • Resmi iş ve işlemlerde, mimari projede ve personel seçiminde ücretsiz danışmanlık • Uluslararası eğitim kalitesi ile güvence altında olacak bir okul konsepti • Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Psk. Süleyman Hecebil tarafından verilecek aile eğitimleri, konferanslar • Akreditasyon sistemi ile okul geliştirme hizmetlerinden faydalanma • Düzenli personel eğitimleri • Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış ve her yıl güncellenen tanıtım kampanyası (katalog, el broşürü, web sitesi, iç ve dış mekân görselleri vb.) • Eğitsel sürecin birlikte planlanması ve çok sayıdaki dökümanın paylaşımı • Tanıtım ve kayıt stratejilerinde rehberlik Her an sizlere yardımcı olacak uzman bir kadronun varlığı ve profesyonel destek tercih edilirliğimizi artırmaktadır.

Firmanız bünyesinde Franchise sistemiyle açılacak bir okulun ortalama maliyeti nedir? Yönder Kolejleri için ortalama maliyet 5 milyon TL, Küçük Şeyler Anaokulları için yaklaşık 450.000 TL, Okul Dostu Danışmanlık Hizmet Merkezleri için de yaklaşık 300.000 TL diyebiliriz.

Sizden franchisee alanlara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
• Okulun kuruluşu, organizasyonu ya da yeniden organizasyonu • Öğretmen ve yönetici seçimleri • Öğretmen ve yöneticilerin eğitimleri • Okulun tanıtımı • Eğitim yılının tamamı için günlük plan desteği • Eğitim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi • Yıl boyunca öğretmenlere ve yöneticilere süpervizyon •Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonu ve süpervizyonu • Anne - baba eğitimleri • Veli memnuniyet araştırması • Öğretmen - yönetici performans değerlendirmesi • Okulun (yönetici, öğretmen, program, kurumsal yapı vb.) güncellenmesi gibi destekler sunuyoruz.

Sektörün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Açıkçası sağlıksız büyüdüğünü ve aynı zamanda sektöre bilinçsizce yapılan yatırımların beklentileri tam olarak karşılamadığını düşünüyoruz.

Sizden franchisee alanların başarılı olması için nelere dikkat etmeleri gerekir?
Okullarımızla sadece bir tabela (isim logo) ortaklığı değil tam bir işbirliği ve partnerlik yapıyoruz. Çünkü biz bu faaliyetimizle çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilincindeyiz ve bu sorumluluğu keyifle, onurla ve başarıyla taşıyoruz.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki dönemki hedeflerimizde 10 Küçük Şeyler Anaokulu, 10 Okul Dostu Danışmanlık Hizmet Merkezi ve 5 Yönder Kolejinin açılmasını planlıyoruz