Nova Creatics, Danışmanlık

“Nova Creatics, merkezine kafe/restoran ve süpermarket zincirlerine yönelik destek hizmetlerini koyan bir firmadır. Bu haliyle, nihai olarak, kafe/restoran ve süpermarketlerin, iş geliştirme, rekabet üstünlüğü sağlama ve markalaşma gibi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir” diyen Genel Müdür Özgür Eyiol sorularımızı yanıtladı.

Kendinizi tanıtır mısınız?
Lisans eğitimimi 1998 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra kariyerime bankacılıkla başladım.  Edindiğim bankacılık deneyiminden sonra üretim işletmelerinde muhtelif pozisyonlarda ve pazarlama / iş geliştirme alanlarında görevler üstlendim. 2010 yılından itibaren, başta girişimcilik konulu olmak üzere, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kârlılık kapasitelerini artırabilmelerine yönelik çok sayıda eğitim, seminer ve danışmanlık hizmetleri verdim. 2015 yılının ortalarında Nova Rekabet Stratejileri Araştırma & İş Geliştirme & Danışmanlık firmasının kuruluşunu gerçekleştirdim.

Uzmanlık alanım, firmalar için rekabetçi üstünlük yaratabilecek müşteri deneyimi, inovasyona dayalı farklılaşma ve markalaşma stratejileridir. Uzmanlık alanıma ilişkin olarak kaleme almış olduğum “Beklenmedik & Rekabet Üstünlüğü” isimli kitabım 2015 yılı Mayıs ayı içerisinde yayımlandı.

Uluslararası bir danışmanlık firması olan Deloitte’in akredite eğitmenlerinden biriyim ve Ege Yönetim Danışmanları Derneği üyesiyim. Ayrıca, ‘kobitek.com’ portalında ve Sanayi Gazetesi’nde yazmaya devam etmekteyim.

Şirketinizin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?
2011-2015 yılları arasında freelance olarak danışmanlık hizmetleri verdim. Firmamızın kuruluşunu ise İzmir merkezli olarak 2015 yaz aylarında gerçekleştirdik. Akabinde, 2017 sonlarına doğru İstanbul temsilciliğimizi de hayata geçirdik.

Şu anda, bir yandan Nova Rekabet Stratejileri markasıyla geniş bir kategori yelpazesinde danışmanlık hizmetlerimizi sunuyorken, diğer yandan da Nova Creatics yapılanmamızla da kafe/restoran ve süpermarket odaklı iş geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Faaliyet sahanız, ürün gamınız hakkında bilgi verir misiniz?
Nova Creatics, merkezine kafe/restoran ve süpermarket zincirlerini koyan bir yapıdır. Bu haliyle, nihai olarak, kafe/restoran ve süpermarketlerin, iş geliştirme, rekabet üstünlüğü sağlama ve markalaşma gibi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hizmet verdiğimiz firmaları ayrı ayrı inceleyerek, onlara özel hizmetler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Öte yandan, sadece müşterileri ya da sadece çalışanları kapsayan iş geliştirme faaliyetlerinin yeterli olmayacağına, firmanın tüm beşeri unsurlarını kapsayacak şekilde hizmet içeriği oluşturmak gerektiğine inanıyoruz.

Sunduğumuz ürünlerin başlıcaları ise şunlardır:

Müşteri deneyimi tasarımının gerçekleştirilmesi, satış artırıcı iş geliştirme çalışmaları, profesyonel yetkinlik artırıcı eğitimler verilmesi, firma içerisinde inovatif öneri sisteminin kurulması, çalışan aidiyeti yaratacak şekilde verimli bir kurum kültürünün inşası.                   

Müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?
Nova Creatics, faaliyetlerini 2 sektörel kategoride yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi zincir kafe/restoranlar, diğeri ise zincir süpermarketlerdir. Şu anda Nova ekibi, sadece İzmir ve İstanbul’da faaliyetlerini yürütebilmektedir ancak yakın zamanda Ankara ofisimizi de açmayı planlamaktayız. Bu nedenle, İzmir ve İstanbul’da yoğun olarak faaliyet göstermekte olan kafe/restoran zincileri ve dolayısıyla franchise veren markalar ile yine bu lokasyonlarda faaliyetlerini yürüten zincir süpermarketler, müşteri portföyümüzü oluşturmaktadır.

Firmanızın şubesi mevcut mu? Mevcut ise kaç şubeniz ve kaç çalışanınız var?Firmamızın merkezi İzmir’de olup İstanbul’da da ofisimiz bulunmaktadır. 2019 yılı içerisinde Ankara’da da temsilcilik açarak faaliyetlerde bulunmaya başlamayı planlamaktayız. Toplamda 6 kişilik bir çekirdek ekiple hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte, inovasyon çalıştaylarımızda ve saha araştırmalarımızda proje bazlı destek de almaktayız.

Girişimcilerin sizi tercih etme nedenleri nelerdir?
Her şeyden önce şunu belirtmeliyim: Biz firmalara katiyen jenerik ya da standart hizmetler vermiyor, aksine “kuruma özel” tasarladığımız ve işlevsellik gösterecek bir hizmet paketi sunuyoruz.

Düşük maliyetli ve kârlı rekabet stratejileri, inovasyona dayalı farklılaşma yaklaşımları, müşteri deneyimi tasarlama ve inovatif kurum kültürü inşa etme gibi konularda profesyonel birikimimiz çok üst düzeyde. Bu nedenle, kazanç artırıcı, rekabet üstünlüğü getiren ve markalaşma sürecine destek veren sonuçlar alınabilmesi konusunda iddialıyız.

Nova Creatics ekibinin tek odağı kafe/restoran ve zincir süpermarketler. Bu durum, hizmet verdiğimiz firmalar açısından bir ayrıcalık niteliği taşıyor. Çünkü, son derece sınırlı bir çerçeveye odaklanmış olan ekibimiz, bu alanlarda, hem dünyayı iyi takip edebiliyor, hem sektörel sorunlara hakim olabiliyor, hem de firmalara gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirebiliyor.

Nova Creatics olarak bizim sunduğumuz hizmetlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de, firmaya yönelik geliştirdiğimiz önerilerin mutlaka düşük maliyetli ve firma bütçesine uygun nitelikte olmasıdır. Hayaller yerine gerçekçi olanaklara odaklanarak fırsatları yakalamaya dayalı bir strateji izliyoruz.

Franchising veren markalara yönelik hizmetleriniz nelerdir?
Franchise veren markalara yönelik verdiğimiz hizmetlerin başında marka değerini yükseltme çalışmaları geliyor. Marka değerini yükseltebilmenin en önemli unsurunun ise müşteri deneyimi tasarımı yoluyla müşteri sadakatini artırmak ve viral pazarlamayı tetiklemek olduğuna inanıyoruz. Markalaşmak, yoğun reklam kampanyaları yoluyla bilinir olmak değildir. Bunun çok daha ötesinde bir anlamı vardır ki bu da müşteri tarafından tercih edilme ve önerilme ile ilgilidir. Biz Nova olarak, müşterilerin, hizmet aldığı kafe/restoran ya da süpermarket mağazasında pozitif anlamda beklenmedik şaşkınlıklar yaşamasının, oradan “dostlarına anlatmaya değer olan bir hikaye ile ayrılmasının” çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla hizmetlerimizi, müşteri deneyimi tasarlama, inovatif ve sahiplenilmiş kurum kültürü oluşturma, çalışanların profesyonel yetkinliklerini artırma, satışı artıracak iş geliştirme faaliyetlerini yürütme olarak özetleyebiliriz.

Franchising zincirleri neden sizi tercih etmelidirler?
Franchising zincirleri, sağlıklı büyümeyi, rekabet üstünlüğü sağlamayı ve tercih edilirliğe dayalı gerçek bir markalaşma süreci hedefliyor ise Nova Creatics olarak biz doğru adresiz. Her şeyden önce, durgunluk veya kriz ortamlarına uygun şekilde son derece düşük maliyetli ve karşılığı çok çabuk alınabilen gerçekçi ve kalıcı çözümler üretebiliyoruz.

Bununla birlikte, bizler, franchising sistemi içerisinde bu derece geniş spektrumlu ve odağında kazanç artışı olan işlevsel stratejik çözümler üretebilen tek danışmanlık firmasıyız.

Yüzeysel değil derinlemesine yaklaşımlar sergileyebiliyor, müşterilerimize etkili çözümler sunabiliyoruz.

Ayrıca kuruma özel “terzi dikim” ve geniş spektrumlu uygulamaları barındıran bir modelle hizmetler sunuyoruz. Bu da bizi, benzerlerimizden çok daha farklı ve tercih edilir bir konuma yerleştiriyor.

Ürünlerinizin satışını hangi kanallar aracılığıyla gerçekleştiriyorsunuz?
Nova Creatics olarak, hizmet alanımıza giren firmalara doğrudan ulaşmaya ve kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Öncelikle mail yoluyla hizmetlerimizi anlatan dokümanları paylaşıyor sonrasında da randevu alarak ziyarette bulunuyoruz. Ayrıca, “Bayim Olur musun?” fuarının tedarikçi kısmında da stand açarak ilgili sektör temsilcilerine kendimizi tanıtabilme fırsatı oluşturabilmeyi planlıyoruz.

Sektöre getirdiğiniz yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?
Faaliyet göstermekte olduğumuz sektöre getirdiğimiz en önemli yenilik, daraltılmış bir sektörel kategoride derinlikli hizmet sunma yaklaşımımızdır. Herkes için her şey olmak yerine, çok daha dar bir alanın temsilcileri olan kafe/restoran ve zincir süpermarketlerin önemli sorunlarına eğilmeyi tercih ederek yeni bir yaklaşımı ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz.

Öte yandan, hedef müşteri profilimize yönelik, son derece geniş bir spektrumda hizmet sunma yaklaşımımız da yenilikçidir. Sadece belirli başlıklarda eğitimler sunmuyor, sadece müşteri deneyimi tasarlamıyor, sadece inovatif kurum kültürü inşa etmiyor, sadece pazarlama çalışmaları yürütmüyor, sadece satış artırıcı çalışmaları öne sürmüyoruz. Hizmet verdiğimiz firmaya marka gücü sağlayacak, rekabet üstünlüğü kazandıracak ve kârlılık kapasitelerini artıracak faaliyetlerin tamamını belirli ve planlı bir bütünlük içerisinde sunuyoruz.

Sektörünüzün Türkiye’de son dönemde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Artık müşteriler alışveriş yapmanın ötesinde “deneyim” yaşamak istiyorlar. Hem firma süreçleri hem de pazarlama iletişimi konularında firmaların çok daha inovatif ve “eğlenceli/keyifli” çözümler üretmesini bekliyorlar. Daha açık bir ifadeyle, müşteriler, sadece akıllarına, cüzdanlarına ya da damaklarına değil kalplerine de dokunacak yaklaşımların beklentisi içerisindeler. İşte bu noktada, kurumsal eğitim/danışmanlık/iş geliştirme firmaları da yetersizlikler göstermeye başlayabiliyor. Çünkü bu firmaların çoğu da, yeni sorunlara geleneksel yaklaşımlarla çözüm üretmeye çalışmaktan kendilerini alamıyorlar.

Bizler gibi, müşteri deneyimi ve inovasyona dayalı farklılaşmayı ön plana çıkarmaya çalışan firmalar ise, geleneksel yaklaşım sergileyen firmaların yarattığı algıyı yıkma sorumluluğunu üstelenmek zorunda kalıyor.

Ancak diğer yandan karamsarlığa da gerek yok elbette. Sonuçta örneğin “inovasyon” ya da “müşteri deneyimi” kavramları, 5 yıl öncesine nazaran, iş dünyası tarafından çok daha yaygın şekilde öğrenilmiş durumda. Dolayısıyla da, yaşanan gelişmeler, Nova Creatics gibi çağdaş çözümler üretmeye aday firmaların önünü açacaktır diye düşünüyorum.

Firma olarak gerçekleştirdiğiniz sosyal projeler var mı? Varsa bunlar hakkında bilgi verir misiniz?
Şu anda, Nova Creatics olarak yürüttüğümüz, sosyal nitelikli tek çalışma, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları gibi çatı kuruluşlarda ücretsiz ve gönüllü olarak katıldığımız söyleşi ve verdiğimiz seminerlerdir.

Şirketinizin önümüzdeki dönem hedefleri nelerdir?
Önümüzdeki dönem hedeflerimizin başında, İzmir ve İstanbul’dan sonra Ankara’da da ofis açabilmek gelmektedir. Bununla birlikte, hizmet sunduğumuz sektörel kategoride, ülke çapında akla gelen ilk firma olabilmeyi hedefliyoruz.